Geslaagd feest: 5 jaar op de 2e Daalsedijk

Je bekijkt nu Geslaagd feest: 5 jaar op de 2e Daalsedijk

Woensdag 5 juli vierden we dat we alweer vijf jaar op de 2e Daalsedijk gevestigd zijn. Dat werd een heel gezellig feestje!

Modeshow

We genoten deze mid­dag van een mode­show met zes schit­te­ren­de en dap­pere man­ne­quins. Onze mo­del­len show­den en­kele bij­zon­dere kle­ding­stuk­ken uit de Weg­geef­win­kel­col­lec­tie. Het pu­bliek was ra­zend en­thou­siast en we heb­ben dan ook ve­rschil­lende fees­tgangers op deze mid­dag nog even in onze col­lectie zien snuf­felen.

Lekker eten

Het eten, een vega­nis­tische bar­be­cue met daar­naast nog sala­des en fruit, werd ver­zorgd door Taste Before You Waste en was pot­jan­dikkie lekker zeg.

Feest com­pleet

Een zon­ne­tje erbij, muziekje erbij, een speel­tent voor de kin­deren met spel­letjes uit de winkel maakten het feest compleet. Het was een super­ge­slaagde middag! We zijn heel tevreden met ons fijne stekkie op de 2e Daalse­dijk en we hopen dat we er nog een tijd mogen blijven zitten.

Historie

Voordat de Weg­geef­winkel neer­streek op de 2e Daalsedijk is de ‘winkel tegen zinloos geld’ op ver­schil­lende plekken in de Dom­stad geves­tigd geweest. Van het begin, in­middels alweer meer dan 13 jaar geleden, op het Vredeburg via het Stations­plein naar onder andere de Witte­vrouwen­singel. Niet elke plek was een lang leven beschoren. De Weg­geef­winkel komt voort uit de kraak­bewe­ging en heeft daarom nogal eens moeten ver­huizen.